GLIX jogkezelt (RM) licencszerződés – végfelhasználói szerződés (EULA)

Ez a jogi egyezmény az interneten vagy adathordozón (például cd-n, VCD /virtuális cd-n/, merevlemezen, pendrive-on) megvásárolt jogkezelt tartalmakra vonatkozik (a továbbiakban a Tartalom).

Kérjük, olvassa el figyelmesen bármilyen jogkezelt Tartalom megvásárlása és felhasználása előtt. Ez a szerződés ön (a továbbiakban Ön), és az SBH Images Kft. (a továbbiakban GLIX) között jött létre.

  1. 1. A JOGOK ÁTRUHÁZÁSA 

    1. 1.1 A GLIX a Licencvásárló számára nem átruházható, nem kizárólagos licencet biztosít annak a Tartalomnak a reprodukciójának céljából, amelyet a tranzakció során megvásárolt a számlán, a GLIX honlapjának speciális licencjogokat tartalmazó oldalain és ebben a Szerződésben feltüntetett célból. A Tartalom felhasználását szigorúan korlátozzák a számlán, a GLIX honlapjának speciális licencjogokat tartalmazó oldalain és ebben a Szerződésben feltüntetett, felhasználásra, médiumra, időtartamra, képméretre és –felbontásra, területre, piacra, iparágra, vagy egyebekre vonatkozó szabályok. A Tartalom felhasználására kiszabott díj a biztosított jogok természetétől függ. Tilos a Tartalom kiterjesztett használata a GLIX előzetes engedélye, és a járulékos licencdíjak kifizetése nélkül. Amennyiben a korlátozásokon felül kívánja használni a Tartalmat, Önnek kötelessége azonnal értesíteni erről a GLIX-et és kifizetni a járulékos licencdíjakat. Amennyiben a Tartalmat olyan módon használják fel, amely a számla vagy a szerződés szerint nem kifejezetten engedélyezett 

  2. (a) az sértheti a GLIX vagy egy harmadik fél tulajdonjogait és 

  3. (b) az ebből adódó károkért, vagy a GLIX illetve egy harmadik fél szellemi tulajdonjogainak és tulajdonjogainak megsértéséért Önt tehetik felelőssé.

 

2. KORLÁTOZÁSOK 

2.1 Tilos a Tartalmat egy meghatározott terméktől, honlaptól vagy hasonlótól független harmadik fél számára újralicencelni, bérbe adni, viszonteladni, lízingelni vagy más módon terjeszteni. 

2.2 Tilos a Tartalomból előállított származtatott terméket olyan módon eladni, licencelni vagy terjeszteni, hogy az egy harmadik fél számára letölthető legyen, vagy a Tartalom különálló fájlként hozzáférhető és kinyerhető legyen.

2.3 Tilos a Tartalmat online elérhető formában elérhetővé vagy mobilkészüléken terjeszthetővé tenni.

2.4 Tilos a Tartalmat olyan formában felhasználni, mintha azt a benyomást keltené, hogy a Tartalomban szereplő modell személyesen valamilyen terméket, szolgáltatást használ vagy reklámoz.

2.5 Tilos a modelleket ábrázoló Tartalmat indokolatlanul ellentmondásos, kifogásolható, vagy érzékeny témákat tartalmazó reklámokban vagy sajtó céljából felhasználni, kivéve, ha feltüntetik, hogy a tartalomban szereplő személy egy modell és a tartalom csak illusztrációs célokat szolgál. hogy a tartalomban szereplő személy egy modell és a tartalom csak illusztrációs célokat szolgál.

2.6 A Tartalom nem használható fel olyan kontextusban, amely felfogható pornográf, uszító, rágalmazó, obszcén vagy illegális értelemben.

 

  1. 3. KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

3.1 A GLIX nem ad felhatalmazást a Tartalomban megtalálható nevek, hasonlóságok, bejegyzett vagy nem bejegyzett márkák, dizájnok, szerzői jogok, művészeti alkotások vagy más szellemi tulajdonok használatára, ezért a Felhasználónak meg kell győződnie a Tartalom felhasználása előtt, hogy az összes szükséges engedéllyel rendelkezik. Tilos a Tartalmat jogsértésre felhasználni. Ön, a felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a GLIX-et minden olyan esetben, amelynek során kára vagy vesztesége származik abból, hogy a Tartalom felhasználása során nem szerezték meg ezeket az engedélyeket, ha ebből kifolyólag peres eljárás indul, illetve ha a Felhasználó nem használja a pontos forrásmegjelölést, ahogy azt a GLIX minden Tartalom feltöltése során előírja. Az említett kártérítésbe beletartoznak, de nem kizárólagosan, a GLIX esetleges ügyvédi költségei is.

3.2 A GLIX nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, korlátozások nélkül, az eladhatóságra vagy az adott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat. A GLIX felelőssége semmilyen esetben nem haladja meg a Felhasználó által a Tartalomért fizetett összeget. A GLIX nem tartozik felelősséggel sem a Felhasználónak, sem más személynek az ebből a licencből származó általános, specifikus, közvetlen, közvetett, véletlen vagy egyéb károkért (még akkor sem, ha erre a GLIX figyelmét felhívták). Ugyanígy nem felel a GLIX sem a Tartalom felhasználása miatt elveszett profit vagy megtakarítások miatt, sem egy harmadik féltől érkező követelésekért.

 

4. A SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

4.1 Amennyiben a Felhasználó ennek a szerződésnek bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos rendelkezését megszegi, a licenc és a Tartalom felhasználásának joga azonnal érvényét veszti. A megszüntetéskor a Felhasználónak azonnal törölnie kell a Tartalom minden egyes példányát.

4.2 A Felhasználó elfogadja azt, hogy a szerződés megszegéséből származó károkért felelősséget vállal és azokat megtéríti a GLIX számára.

 

  1. 5. SZERZŐI JOGOK

Minden, a GLIX által tulajdonolt Tartalom a szerzői jog védelme alá esik. A jelen szerződés által biztosított licenc nem ruházza át a szerzői jogokat a Felhasználóra.

 

  1. 6. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Jelen Szerződés végrehajtása során mindegyik fél köteles betartani minden hatályos törvényt, szabályozást és a hatáskörrel rendelkező kormányzati hatóság hatályos rendelkezéseit. Egyik fél sem tehet olyan lépéseket, amelyek a másik fél jogsértését okozhatják. Ezt a megállapodást Magyarország anyagi jogi rendelkezéseivel összhangban kell szabályozni és értelmezni, kivéve a kollíziós szabályokat. A felek között létrejött bármely vitát, ellentmondást vagy követelést a Magyar Kereskedelmi Kamara Választottbírósága előírása szerinti választottbírósági eljárás útján rendezik. A választottbírósági eljárást Magyarországon kell lefolytatni. Abban az esetben, ha ezen Szerződés bármely rendelkezése végrehajthatatlan vagy érvénytelenné válik bármely alkalmazandó törvény vagy kötelező érvényű választottbírósági eljárás alapján, az nem jelenti azt, hogy a Szerződés teljes mértékben érvényét veszti. Ilyen esetben a Szerződés egyes rendelkezéseit meg kell változtatni és úgy kell értelmezni, hogy a rendelkezések céljai a legteljesebben érvényesüljenek.