GLIX Royalty Free (RF) licencszerződés – végfelhasználói szerződés (EULA)

SBH IMAGES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Ez a jogi egyezmény az interneten vagy adathordozón (például cd-n, VCD /virtuális cd-n/, merevlemezen, pendrive-on) megvásárolt tartalmakra vonatkozik (a továbbiakban a Tartalom). Ez a szerződés ön, a továbbiakban a Licencvásárló, és az SBH Images Kft., a továbbiakban GLIX között jött létre. A tartalom felhasználásával ön beleegyezik abba, hogy a licenccel kapcsolatos szabályok érvényesek önre.

Amennyiben ön a munkaadója felhatalmazásával írja alá a szerződést, a licenccel kapcsolatos korlátozások és szabályok a munkaadójára, és önre, mint a munkaadója képviselőjére is vonatkoznak. Amennyiben az ön munkaviszonya megszűnik, a munkaadója továbbra is köteles a szerződésben foglaltak szerint tovább működni.

 1. 1. A jogok átruházása 
 2. 1.1 A GLIX a Licencvásárló számára nem átruházható, nem kizárólagos licencet biztosít a tartalom felhasználásának céljából, figyelembe véve a Licencvásárló kötelezettségeit, garanciáit és kötelezettségvállalásait, teljes és kellő időben történő teljesítésük és betartásuk függvényében. 
 3.  
  • 1.2 Ez a licenc a Tartalommal kapcsolatban a következőkre jogosít fel: a Tartalom, személyes, professzionális, sajtóban történő vagy ügyfeleknek szóló munkák során történő felhasználása, beleértve a nyomtatott anyagokat, reklámokat, csomagolást, prezentációkat, filmeket, videókat, tévés reklámokat, internetes vagy multimédiás projekteket, számítógépes játékokat és web dizájnt. 
  • 1.3 A Tartalomhoz a Licencvásárló részéről legfeljebb 10 alkalmazott férhet hozzá számítógépes hálózaton keresztül. Nagyobb körben történő megosztáshoz szükség van a licenc megemelésére. Alapesetben legfeljebb 10 személy alakíthatja át, vagy használhatja fel a Tartalmat layout-ok vagy más termékek elkészítéséhez. A Tartalmat korlátlan mennyiségű személy megtekintheti, akár alkalmazott, akár ügyfél. Korlátlan hozzáférés lehetőség: az egy szervezethez tartozó minden alkalmazott vagy ügyfél (világszerte) megváltoztathatja a Tartalmat. Kérjük, ehhez az opcióhoz vegye fel a kapcsolatot a GLIX-szel (hello@glix.hu). A Licencvásárlónak lehetősége van arra, hogy a Tartalomról készítsen egy másolatot biztonsági mentés vagy archiválás céljából, vagy hogy átmentse a Tartalmat egy merevlemezre, azzal a feltétellel, hogy megőrzi és igény esetén bemutatja az eredetire vonatkozó dokumentációt. 
  • 1.4 A Tartalomra vonatkozó jogok visszatartása: a Licencvásárló nem fog hozzájutni azokhoz a Tartalomhoz kapcsolódó szerzői jogokhoz, védjegyekhez, üzleti titkokhoz és egyéb tulajdonjogokhoz, amelyeket ebben a szerződésben foglaltak szerint nem ruházunk át. Ezeket a jogokat a Tartalom készítője is megtagadhatja. Ebből következően a licenc nem foglalja magában a Tartalom vagy a kompozíció újbóli rögzítését. 
  • 1.5 Audió- és videóklipek: amennyiben a tartalom részét képezi bármilyen film, videófelvétel, audiovizuális munka, zene, dialógus, vagy egyéb hanganyag, az csak a véletlen műve; ennek megfelelően a Licencvásárló kötelessége a hozzáadott hanganyagokhoz kapcsolódó engedélyek megszerzése, ha az szükséges. 
 4.  
  • 2. Licenckorlátozások és garanciák 
  • 2.1 A Licencvásárló garantálja és vállalja, hogy a Tartalmat vagy annak egy részét csak az ebben a szerződésben a GLIX és a Licencvásárló által rögzített feltételek szerint használja fel vagy licenceli. A Tartalmat nem adhatja el újra és nem teheti elérhetővé részletekben, vagy a terméktől és a honlaptól függetlenül történő eladásra. A Licencvásárló nem adhatja bérbe vagy ruházhatja át semmilyen módon a Tartalom felhasználási jogát sem más személy, sem más entitás számára, ideértve a honlapok dizájnját, digitális vagy hagyományos névjegyeket, illetve egyéb digitális vagy nyomtatott médiát. 
  • 2.2 A logóként, védjegyként vagy szolgáltatási védjegyként történő felhasználás tilos. 
  • 2.3 A tartalmat tilos elektronikus hirdetőtáblán, vagy interneten letölthető formában, vagy 72dpi-nél nagyobb formában honlapon elhelyezni. 
  • 2.4 E Szerződésben foglaltak szerint a Licencvásárló nem használhatja fel a Tartalmat kereskedelmi célokra abban az esetben, amikor a Tartalom viszonteladási érték jelentős részét képezi (pl. képeslapok, poszterek, naptárak stb.) esetében. Ilyen esetben a Licencvásárlónak a Kiterjesztett Egyszeri Kereskedelmi Tartalomlicencet kell megvásárolnia, ehhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a GLIX-szel (hello@glix.hu). 
  • 2.5 Tilos a Tartalmat vagy annak bármely részét pornográf, rágalmazási vagy becsületsértési célból felhasználni vagy arra engedélyt adni, akár közvetve, akár közvetlenül kapcsolódik a többi anyaghoz. Amennyiben a tartalom felhasználása sértő vagy megbotránkoztató lehet egyesek számára, ideértve a szexuális problémákat, AIDS-et, komoly testi vagy szellemi betegségeket, droghasználatot stb., a Licencvásárlónak fel kell tüntetnie egy közleményben, hogy a tartalomban szereplő személy egy modell és a tartalom csak illusztrációs célokat szolgál. Amennyiben a Licencvásárló ilyen érzékeny célokra használja fel a Tartalmat, köteles erről előzetesen tájékoztatni a GLIX-et és engedélyt kérni a felhasználásra. 
  • 2.6 A Licencvásárló beleegyezik abba és garantálja, hogy a Tartalom semmilyen formában nem sérti egy harmadik fél jogait, amennyiben mégis ez történne, az csak és kizárólag a Licencvásárló felelőssége. A GLIX nem biztosít jogot a tartalomban szereplő nevek, védjegyek, arculati jegyek, bejegyzett, nem bejegyzett vagy szerzői jogokkal védett dizájn, építészeti munkák felhasználására, ezért a Licencvásárlónak kötelessége beszerezni a felsoroltakhoz kapcsolódó jogokat és engedélyeket, ha az szükséges a tartalom-reprodukcióhoz. 
  • 2.7 Ez a Szerződés a megszűnésig érvényes. Amennyiben a Licencvásárló megszegi a Szerződésben foglaltakat, az automatikusan felmondásra kerül. 

 

 1. 3. Különleges rendelkezések 
 2. 3.1 Az összes audiótartalomra vonatkozó korlátozás – bármely audiótartalom esetében tilos: 
 3. i) részben vagy egészben felhasználni lemezek, cd-k, zenegépek, mp3-ak és más, főleg hangból álló termékek előállításához, gyártásához és eladásához, amennyiben a terméket nem szinkronizálják vagy kombinálják más hanganyaggal vagy zenével, ahogy azt ebben a Szerződésben a származtatott termék előállításának feltételeként megszabják (például nem használható fel eladásra vagy elosztogatásra szánt cd-készítéshez vagy más zenei összeállításhoz) 
 4. ii) olyan termékként vagy olyan felületen elhelyezni, amely, vagy ahonnan, különösebb nehézségek nélkül letölthető elektronikus fájlként elérhetővé válik bárki számára 
 5. iii) használni vagy bemutatni, részben vagy egészben, olyan elektronikus fájlként, amely lehetővé teszi, hogy fájlmegosztással vagy hasonló módszerrel elérhetővé váljon 
 6. iv) részben vagy egészben háttérzeneként, csengőhangként árusítani 
 7. v) részben vagy egészben felhasználni viszonteladói termékhez vagy felülethez (például zeneletöltő oldalak, stock zenei cd-k, elekronikus üdvözlőlapok, web sablonok stb.); vagy 
 8. vi) felhasználni viszonteladásra szánt sablonokhoz, akár offline, akár online termékről van szó, beleértve a honlap- vagy elektronikus üdvözlőlap készítéséhez használt sablonokat. 
 9. 3.2 Mintaként használható audiótartalom – azok az audiótartalmak, amelyeknél engedélyezett a mintaként való felhasználás, a következő esetekben használhatók: 
 1. i) szerkesztés, módosítás, átalakítás 
 2. ii) részben vagy egészben történő felhasználás, más, eredeti hanganyagokkal történő szinkronizálás vagy kombinálás nélkül 
 3. iii) részben vagy egészben egy új zenei termék részeként (pl. az audiótartalom kombinálása más munkával, így a keletkező dalnál érvényesíteni lehet a szerzői jogokat); vagy 
 4. iv) módosítani, részben vagy egészben, így a keletkező dalnál érvényesíteni lehet a szerzői jogokat, de úgy, hogy nem képezi részét audiovizuális munkát, számítógépes vagy telefonos appot, honlapot magában foglaló terméknek. 
 5. 3.3 Mintaként nem használható audiótartalomra vonatkozó korlátozások: amennyiben az audiótartalom a honlapon nem tartalmazza a „mintaként használható” kitételt, tilos a „Mintaként használható audiótartalom” pont alatt felsoroltakat elvégezni rajta; az alapvető szerkesztési feladatok (áttűnési pontok kijelölése, kezdő és végpontok beállítása, csak egyes részek felhasználása) elvégezhetők, amennyiben az nem változtatja meg a hang alapvető karakterét, harmóniáját, szövegét vagy dallamát, és nem lesz negatív hatással a művész erkölcsi jogaira. 
 6. 3.4 Tilos a visszafejtés: 3D-s vagy after effects Tartalom esetében tilos visszafejteni, megfejteni vagy megváltoztatni a forráskód bármely részét a tartalmon belül, azért, hogy a Tartalomhoz való hozzáférés műszaki korlátozását kikerüljék, eltávolítsák vagy átalakítsák.

 

 1. 4. Szerzői jogok 
 2. 4.1 A Tartalom szerzői joga a GLIX-é és a licenctulajdonosoké. A Tartalmat szerzői jogi szabályok, nemzetközi törvények és egyéb vonatkozó rendelkezések védik. Semmilyen, a Tartalomra vonatkozó jogcím és szellemi tulajdonjog nem kerül átruházásra a Licencvásárló számára. 
 3. 4.2 A Licencvásárlónak meg kell győződnie arról, hogy a Tartalom összes, a Licencvásárló által publikált és eladott példányán feltüntetik, hogy a szerzői jogok a GLIX-nél maradnak.

 

 1. 5 Korlátozott garancia 
 2. 5.1 A GLIX a szállítástól számított 60 napos garanciát vállal arra, hogy a Tartalom nem hibás, ellenkező esetben a Licencvásárló a GLIX döntésétől függően kicseréli a Tartalmat vagy visszafizeti az árát. A GLIX semmilyen más esetben nem vállalja felelősséget, beleértve az értékesíthetőséget, a megfelelő minőséget, a felhasználhatóságot vagy a számítógéppel és egyéb eszközökkel való kompatibilitást. Sem a GLIX, sem a Tartalomforrás és a licenctulajdonosok, vagy azok képviselői és alkalmazottai nem vonhatók felelősségre a viszonteladók, vásárlók, végfelhasználók vagy más személyek által olyan közvetett, véletlenszerű, különleges vagy következményes kár és jogi következmény miatt (beleértve a profit, a bevétel vagy megtakarítások elvesztését), amely jelen Szerződés teljesítése vagy nem-teljesítése miatt következik be; továbbá nem vonhatók felelősségre a törvényes jogokhoz kapcsolódó, a Tartalom szerződésszerű használatából fakadó, vagy egyéb felmerülő problémák miatt.

 

 1. 6. Megszüntetés 
 2. Az e Szerződésben foglalt kötelezettségeket nem teljesítik a Licencvásárló számára, amennyiben:
 • 6.1 a Licencvásárló a Szerződésben foglaltak szerint a határidőtől számított 10 munkanapon belül nem fizet  
 • 6.2 a Licencvásárló a Szerződés bármilyen más pontját megszegi 
 • 6.3 a Licencvásárló képviselete pontatlannak bizonyul 
 • 6.4 a Licencvásárló fizetésképtelenné válik vagy csődöt jelent, vagy a Licencvásárló felszámolás, végelszámolás, csődgondnokság alá kerül. A GLIX fenntartja a jogot arra, hogy ebben az esetben haladéktalanul felbontsa a Szerződést és követelje a Tartalom azonnali visszaszolgáltatását, függetlenül attól, hogy azt milyen módon és formában használta fel a Licencvásárló.

 

 1. 7. Általános rendelkezések 
 2. 7.1 Ezen Szerződés rendelkezéseit a Magyar Köztársaság törvényei szabályozzák, a Szerződéssel kapcsolatos kizárólagos joghatóságot pedig a magyar bíróságok képezik. Mindazonáltal a GLIX-nek jogában áll jogi eljárást vagy büntetőeljárást kezdeményezni, vagy az illetékes joghatósággal rendelkező bírósághoz fordulni a jogsértő Licencvásárlóval szemben. 
 3. 7.2 Ez a Szerződés nem esik az ENSZ által elfogadott „Nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló egyezmény” hatálya alá. Amennyiben ezen Szerződés bármely része hiányosnak vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az nem befolyásolja a szerződés gazdasági egyensúlyának érvényességét, amely továbbra is érvényes és végrehajtható marad a kiszabott feltételeknek megfelelően.